use tksdl;
use tkopengl;

int numframesrendered;

float t;

function test() {
  
}

// (note) strange source layout (multiple "" is due to emacs syntax highlighting..)
String vert_src = "
void main()
{
  //gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;
  gl_Position = ftransform();
  //gl_FrontColor = gl_Color;
}
";

String frag_src = "
#version 130

uniform float viewport_sx;
uniform float viewport_sy;

// (note) gl_FragColor / gl_FragData are deprecated since v1.30
out vec4 fragColor;

void main()
{
  //fragColor = vec4(1.0, 0.0, 0.0, 1.0);
	//fragColor = gl_Color;
	fragColor = vec4(gl_FragCoord.x/viewport_sx, gl_FragCoord.y/viewport_sy, 0, 1);
}
";

int program;
int vert;
int frag;
int uni_viewport_sx;
int uni_viewport_sy;

function onDraw() {
  float dt=FPS.precision;
  // trace "xxx dt="+dt;
  glClearColor(0,0,0.2,1);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT|GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  if( !(++numframesrendered&127) )
   trace "FPS.real="+FPS.real;

  zglInitOrtho(-1*2,1*2);

  t += dt*0.05;
  wrap t 0 2PI;

  glUseProgram(program);

  glTranslatef(0, sin(t), 0);

  glColor3f(0.6,0.7,0.9);
  glBegin(GL_QUADS);
  glVertex2f(-1,-1);
  glVertex2f( 1,-1);
  glVertex2f( 1, 1);
  glVertex2f(-1, 1);
  glEnd();

  glUseProgram(0);

  // frot+=dt;
  // wrap frot 0 360;
}

function onMouse(int _x, int _y, int _cbs, int _nbs) {
  //print "x="+_x+" y="+_y+" cbs="+_cbs+" nbs="+_nbs;
}

function onKeyboard(Key _k) {
  switch(_k.pressed)
  {
   case VKEY_ESCAPE:
     SDL.exitEventLoop();
     break;
  }
}

function onReopen() {
  String log;

  program = glCreateProgram();

  vert = glCreateShader(GL_VERTEX_SHADER);
  zglShaderSource(vert, vert_src);
  glCompileShader(vert);
  glGetShaderInfoLog(vert, log);
  trace "[...] vertex shader log=\""+log+"\".";
  glAttachShader(program, vert);

  frag = glCreateShader(GL_FRAGMENT_SHADER);
  zglShaderSource(frag, frag_src);
  glCompileShader(frag);
  glGetShaderInfoLog(frag, log);
  trace "[...] fragment shader log=\""+log+"\".";
  glAttachShader(program, frag);

  glBindFragDataLocation(program, 0, "fragColor");

  glLinkProgram(program);

  glGetProgramInfoLog(program, log);
  trace "[...] program log=\""+log+"\".";

  glUseProgram(program);
  uni_viewport_sx = glGetUniformLocation(program, "viewport_sx");
  uni_viewport_sy = glGetUniformLocation(program, "viewport_sy");
  glUniform1f(uni_viewport_sx, Viewport.width);
  glUniform1f(uni_viewport_sy, Viewport.height);
}

function main() {
  Viewport.openWindow(640, 480);
  //Viewport.enableGLError = true;

  trace "[...]          GL_VENDOR = \"" + glGetString(GL_VENDOR) + "\"";
  trace "[...]         GL_VERSION = \"" + glGetString(GL_VERSION) + "\"";
  trace "[...] GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION = \"" + glGetString(GL_SHADING_LANGUAGE_VERSION) + "\"";

  use callbacks;

  Configuration.debugLevel = 1;

  zglLoadExtensions();

  FPS.tickInterval=16;
  FPS.limit=60;

  onReopen();

  Viewport.swapInterval(1);

  trace "xxx entering eventloop";
  SDL.eventLoop();
}